SP Padniewo w programie Laboratoria Przyszłości

 W tym roku szkolnym 2022/23 jest realizowany we wszystkich szkołach naszej gminy projekt  ,,Laboratoria Przyszłości”. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej poprzez Ministerstwo Edukacji  i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Głównym celem jest stworzenie nowoczesnej szkoły. Zakłada się zmianę sposobu nauczania, na nauczanie eksperymentem i projektem, aktywizowanie uczniów, rozwijanie zainteresowań oraz kompetencji STEAM, a przy okazji sprzyjający odkrywaniu ich talentów. Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjnia zajęcia szkolne. Dzięki udziałowi w programie do naszych szkół trafiły: meble oraz różnorodne pomoce dydaktyczne np. drukarki 3D, kamery, okulary VR. Nowy sprzęt pozwala na wzbogacenie oferty edukacyjnej w ramach zarówno obowiązkowych lekcji, jak i zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

Jedną ze szkół, które otrzymały nowoczesne pomoce dydaktyczne jest Szkoła Podstawowa im. J.Paderewskiego w Padniewie. Poniżej przedstawiamy galerię zdjęć z zajęć i „wydruki” z drukarki 3D będące efektem pracy uczniów na zajęciach. Koordynatorem zajęć obowiązkowych i dodatkowych w zakresie wykorzystania sprzętu informatycznego w SP Padniewo jest p. Michał Sieracki – nauczyciel informatyki, który z dużym zaangażowaniem stara się podnieść kompetencje uczniów szkoły w zakresie STEAM.