Nominacje na dyrektorów szkół i przedszkoli

28 sierpnia 2023r. Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński w obecności dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie Jarosława Lorka wręczył nominacje na dyrektora placówki. Na okres 5 lat powierzenia stanowisk otrzymali:

  1. Aleksandra Zielińska-Duda – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Mogilnie
  2. Jacek Szalaty – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gębicach
  3. Katarzyna Zaborowska – Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Wylatowie
  4. Iwona Kosińska – Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza we Wszedniu
  5. Małgorzata Chudańska-Baran – Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kwieciszewie

Pani Aleksandra Kulczycka otrzymała powierzenie stanowiska dyrektora Przedszkola nr 2 w Mogilnie na okres 10 miesięcy. Pan Jacek Szalaty nieprzerwanie pełni funkcję dyrektora SP w Gębicach od roku 1990, czyli przez okres 33 lat. W chwili obecnej jest dyrektorem najdłużej sprawującym tę funkcję w Gminie Mogilno.