74 950 zł na ekopracownię szkolną OZE w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Mogilnie złożył wniosek na utworzenie pracowni dedykowanej Odnawialnym Źródłom Energii w ramach Programu priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej „Ekopracownia – zielone serce szkoły” prowadzonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Przedsięwzięcie ma na celu podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizację społeczną, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży. Ostateczny nabór wniosków zakończono 30 czerwca 2023r. Decyzja o wsparciu została podjęta 21 sierpnia br. przez Zarząd WFOŚiGW w Toruniu. Zespół uzyskał dofinansowanie w kwocie do 74 950 zł., wkład własny Gminy Mogilno wynosi 8 550 zł. Ekopracownia zostanie wyposażona m.in. w monitor interaktywny,  komputer przenośny, tablet do przeprowadzania ćwiczeń, zestaw czujników z zakresu odnawialnych źródeł energii wraz z oprogramowaniem i niezbędne meble. W pracowni odbywać się będą zajęcia lekcyjne z przedmiotów przyrodniczych, zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży, a także zajęcia dla dorosłych i starszych dzieci przedszkolnych z terenu powiatu mogileńskiego. Łącznie zajęcia obejmą swoim zasięgiem ok. 600 osób.

Zapraszamy do współpracy placówki oświatowe powiatu mogileńskiego i gratulujemy ZSP nr 2 Mogilnie wygrania dotacji w konkursie!