Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 jest kolejną edycją wieloletniego programu, nakierowanego na wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz modernizację bibliotek. Główny cel programu – rozwój czytelnictwa w Polsce oraz wzmocnienie roli bibliotek publicznych – współtworzą cztery cele szczegółowe, z których każdy posiada odrębny priorytet. 

 Zgodnie z umową dotacji Nr 116/2022 z dnia 17 kwietnia 2023r. 4  szkoły i 1 przedszkole  z  Gminy Mogilno otrzymały dofinansowanie na zakup m.in. nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i wychowania przedszkolnego w wysokości  16.500,00 zł co stanowiło 80%  całkowitego kosztu realizacji zadania. Pozostałe ponad 20%  stanowił wkład własny w wysokości  4.911,08 zł. Całkowita  wysokość zadania to  21.411,08 zł.

W ramach programu zakupiono książki – nowości czytelnicze, a na realizację działań promujących czytelnictwo wśród młodzieży i dzieci zakupiono bloki, brystole, pisaki, kredki itp. Natomiast na zakup elementów wyposażenia do bibliotek zakupiono laptop, biurka, szafki, regały i krzesła obrotowe.

Placówki wychowania przedszkolnego oraz szkoły, którym udzielono wsparcia finansowego w 203r. w ramach „Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2005” Priorytet 3

lp.Nazwa placówki wychowania przedszkolnego, szkoły, biblioteki pedagogicznejPrzeznaczenie środkówKoszt całkowity w złKwota wnioskowana z Priorytetu 3 w złFinansowy wkład własny w zł (min. 20 % kosztów z pozycji 18)
134567
1.Przedszkole w Padniewie1.zakup książek – 2 812,50 zł
2.realizacja działań prom. czytel.- 317,28 zł
3 129,78zł2 500,00 zł629,78 zł
   3 129,78 zł2 500,00 zł629,78 zł
2.Szkoła Podstawowa w Kwieciszewie1.zakup książek – 1 900,00 zł
2.zakup elem. wyposaż. biblioteki – 1 600,00 zł                     
3.realizacja działań prom. czytel.- 250,00 zł
3 788,00 zł3 000,00 zł788,00 zł
3.Szkoła Podstawowa w Padniewie1.zakup książek – 3.277,00 zł
2.zakup elem. wyposaż. biblioteki – 1 616,30 zł                     
3.realizacja działań prom. czytel.- 150,00 zł
5 043,30 zł4 000,00 zł1 043,30 zł
4.Szkoła Podstawowa we Wszedniu1.zakup książek – 3 000,00 zł
2.zakup elem. wyposaż. biblioteki – 0,00 zł                                          
3.realizacja działań prom. czytel.- 750,00 zł
3 750,00 zł3 000,00 zł750,00 zł
5.Szkoła Podstawowa w Wylatowie1.zakup książek – 2 500,00 zł
2.zakup elem. wyposaż. biblioteki – 2 350,00 zł                     
3.realizacja działań prom. czytel.- 150,00 zł
5 700,00 zł4 000,00 zł1 700,00 zł
   18 281,30 zł14 000,00 zł4 281,30 zł
   21 411,08 zł16 500,00 zł4 911,08 zł