Laptop dla ucznia w Gminie Mogilno

Laptopy przygotowane do przekazania rodzicom w SP nr 2 w Mogilnie

W ubiegłym tygodniu w dniach 26-27 października 2023r. prawie we wszystkich szkołach podstawowych naszej Gminy uczniowie (rodzice uczniów) klas IV otrzymali na własność laptopy. Laptopy sfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu NEXT GENERATION EU. Nasza gmina otrzymała ponad 200 laptopów, każdy o wartości prawie 3.000zł. Nie wszyscy uczniowie skorzystali z możliwości uzyskania nowego laptopa, gdyż laptop należał się każdemu uczniowi klasy IV, który w przeszłości nie otrzymał takiego laptopa w ramach innego wsparcia ze strony UE. Część uczniów-rodziców wolała pozostać przy otrzymanym już laptopie.

„Celem programu „Laptop dla ucznia” jest wsparcie dzieci i młodzieży w rozwoju kompetencji cyfrowych. To dziś tak fundamentalne umiejętności jak czytanie, pisanie, dodawanie, odejmowanie, mnożenie czy dzielenie. Bez nich nie sposób funkcjonować we współczesnym świecie wykorzystującym w życiu codziennym i pracy technologie cyfrowe. A bez rozwoju kompetencji cyfrowych nie uda się zbudować nowoczesnego, odpornego społeczeństwa i co za tym idzie – konkurencyjnej gospodarki.” – cytat ze strony Ministerstwa Cyfryzacji.

Sprzęt może być wykorzystany do nauki, rozwoju kompetencji cyfrowych oraz talentów i zainteresowań. Wsparciem zostali objęci uczniowie szkół publicznych i niepublicznych.