1 listopada 2023 – Miejsca Pamięci Narodowej

Każda ze szkół gminy Mogilno opiekuje się Miejscem Pamięci Narodowej zlokalizowanym w jej pobliżu. Przy okazji świąt państwowych lub uroczystości lokalnych miejsca te są porządkowane, pojawiają się kwiaty i znicze. W lesie Babskim, przy drodze powiatowej z Padniewka do Wieńca znajduje się obelisk upamiętniający poległych w latach 1939-45. Miejscem tym opiekują się uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Padniewie. Również na dzień 1 listopada miejsce to zostało uporządkowane, zostały zapalone znicze i postawiono kwiaty. Jest to miejsce upamiętniające śmierć ośmiu obywateli naszej małej Ojczyzny. Również w Padniewku, we wrześniu 1939r. doszło do walk obronnych w obliczu ataku hitlerowskiego okupanta.