Ekopracownia OZE w ZSP2 w Mogilnie

UROCZYSTE OTWARCIE

Burmistrz Mogilna Pan Leszek Duszyński wraz z gronem zaproszonych Gości i uczniów dokonał tradycyjnego przecięcia wstęgi działalność ekopracowni. Od dziś można zobaczyć w Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie jak działają turbiny wiatrowe i panele fotowoltaiczne oraz czujniki pogody. Pierwszą prezentację przeprowadziły nauczycielki fizyki i geografii, Panie Beata Nowak i Joanna Woźniak. Ekopracownia została sfinansowana w ramach projektu WFOŚiGW w Toruniu przy udziale Gminy Mogilno. Zainwestowana kwota to 83 500 zł. Wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii w sposób praktyczny będzie w niej zdobywać ponad 500 osób w różnym wieku z terenu gminy Mogilno i powiatu mogileńskiego.

(tekst i zdjęcia SP2)