Zajęcia z dietetykiem dla zdrowia dzieci w Przedszkolu nr 3

W Przedszkolu nr 3 w Mogilnie kontynuowane są zajęcia z dietetykiem skierowane dla rodziców oraz dzieci. Wszyscy doskonale wiemy jak duży wpływ na nasz rozwój psychofizyczny ma odżywianie. Przedszkole nr 3 wspiera rodziców, aby ich dzieci były odżywiane w odpowiedni sposób, a dzieci zdobywają wiedzę jak się przygotowuje takie posiłki.