Szkolenie OZE w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Mogilnie

Nauczyciele ZSP nr 2 w Mogilnie doskonalili swoje umiejętności w zakresie obsługi czujników PASCO i wykorzystania ich na lekcjach swoich przedmiotów. Szkolenie odbyło się w ramach Ekopracowni Odnawialnych Źródeł Energii, która od niedawna działa w Dwójce.

Każdy z pedagogów zdobył, pod okiem doświadczonego trenera z PASCO Product Manager, umiejętności dotyczące obsługi oprogramowania do czujników, podłączania ich i wykonywania doświadczeń oraz zdalnego rejestrowania danych. W czasie zajęć skoncentrowano się również nad wykorzystaniem czujników na zajęciach w zakresie przedmiotów realizowanych w szkole.