Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie

W celu złożenia do ZOSiP w Mogilnie pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika i profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Formularz tzw. pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej ZOSiP na ePUAP: /aa0149kkoe/SkrytkaESP

Metody dostarczenia dokumentów elektronicznych do ZOSiP:

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

UWAGA: W przypadku problemów z właściwym zaadresowaniem korespondencji ePUAP do ZOSiP należ skorzystać z funkcjiKsiążka adresowa lub w pole Wpisz adres wpisać pełny adres elektronicznej skrzynki podawczej ZOSiP na ePUAP (/aa0149kkoe/SkrytkaESP).

Nie należy kierować korespondencji ePUAP na adresy poczty elektronicznej ZOSiP w Mogilnie.

Wymogi dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do ZOSiP:

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP w przypadku dokumentów dostarczanych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.
  2. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej nie może przekraczać 500 MB (zgodnie ze standardami platformy ePUAP).
  3. Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządza się w formacie danych XML na podstawie wzorów dokumentów elektronicznych umieszczonych w centralnym repozytorium lub lokalnym repozytorium.

W poniższej tabeli podajemy formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206, poz. 1216):

Tabela formatów danych
Format danychZastosowanie formatuOrganizacja ustalająca formatNorma
.docsformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafikąMicrosoft Corporation 
.docxsformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafikąMicrosoft Corporation 
.gifgrafika rastrowaCompuServe 
.jpg (-jpeg)grafika rastrowaJoint Photographic Experts GroupISO/IEC 10918
.odsarkusz kalkulacyjnyOrganization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS)ISO 26300
.odtsformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafikąOrganization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS)ISO 26300
.pdfsformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafikąAdobe Systems IncorporatedISO/IEC 32000
.pnggrafika rastrowa ISO/IEC 15948
.rtfsformatowany tekstMicrosoft Corporation 
.svggrafika wektorowaW3C 
.tif (.tiff)grafika rastrowaAdobe Systems Incorporated 
.txtniesformatowany tekst ISO/IEC 10646
.xlsarkusz kalkulacyjnyMicrosoft Corporation 
.xlsxarkusz kalkulacyjnyMicrosoft Corporation 
.xmlsformatowany tekstW3C 

Dokument w wersji elektronicznej może zostać doręczony do ZOSiP również na następujących informatycznych nośnikach danych:

  • Płyta CD;
  • Płyta DVD;
  • Pamięć USB.

Uwaga: dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.