Elektroniczne skrzynki podawcze placówek oświatowych Gminy Mogilno

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mogilnie – /ZSPMogilno/SkrytkaESP
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Padniewie –
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mogilnie – /SP2Mogilno/SkrytkaESP
Szkoła Podstawowa nr 3 w Mogilnie –
Szkoła Podstawowa w Wylatowie – /SPWylatowo/SkrytkaESP
Szkoła Podstawowa w Gębicach- /SPGebice/SkrytkaESP
Szkoła Podstawowa w Kwieciszewie- /SPKwieciszewo/SkrytkaESP
Szkoła Podstawowa w Strzelcach- /SPStrzelce1/SkrytkaESP
Szkoła Podstawowa we Wszedniu- /SPWszedzien/SkrytkaESP
Przedszkole nr 1 w Mogilnie – /P1Mogilno/SkrytkaESP
Przedszkole nr 2 w Mogilnie –  /P2Mogilno/SkrytkaESP
Przedszkole nr 3 w Mogilnie –  /P3Mogilno/SkrytkaESP
Przedszkole w Gębicach – /PBAJKAGEBICE/SkrytkaESP
Przedszkole w Wylatowie – /SPWylatowo/SkrytkaESP

Żłobek w Mogilnie –